Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Phục hồi chức năng Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Nguyễn, Xuân Nghiên [Chủ biên]; Cao, Minh Châu [Biên soạn]; Vũ, Thị Bích Hạnh [Biên soạn].
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Mô tả vật lý: 194 tr. Hình vẽ 27 cm.Chủ đề: Giáo trình | Phục hồi chức năng | Vật lý trị liệuTóm tắt: Nêu tổng quan về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng và các kỹ thuật PHCN thường được ứng dụng trong lâm sàng và trong các chuyên khoa.
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
615.8 Ph506h Sẵn sàng 047023
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
615.8 Ph506h Sẵn sàng 047024
TL Phòng đọc TL Phòng đọc Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mở 1
615.8 Ph506h Sẵn sàng 047025
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Lê Hoàng Như Cương (3111115003) 27/03/2019 047026
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Văn Dũng (3111114010) 04/07/2018 047027
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Trần Xuân Đô (3111114014) 08/06/2018 047028
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Lê Trung Kiên (3111115026) 27/03/2019 047029
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Cao Thị Mai (3111115030) 27/03/2019 047030
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Dương Thị Thùy (3111114041) 08/08/2018 047031
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Trần Thị Hiền (3111115014) 29/03/2019 047032
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Phạm Thị Vân (3111115051) 29/03/2019 047033
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Phùng Thị Kim Hoa (3111115018) 29/03/2019 047034
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Vũ Thị Vở (3111115053) 29/03/2019 047035
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Đặng Hoài Sơn (3111115040) 14/05/2019 047036
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Chu Thị Huệ (3111115021) 29/03/2019 047037
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Chu Quỳnh Hoa (3111115017) 27/03/2019 047038
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thị Vấn (3111115052) 29/03/2019 047039
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thị Thùy (3111115044) 08/05/2019 047040
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Nguyễn Thị Hà (3111115011) 29/03/2019 047041
TL Phòng mượn TL Phòng mượn Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Thư viện mượn về
615 - P Được ghi mượn tới bạn đọc Đặng Thị Phương Thanh (3111115041) 27/03/2019 047042
Tổng số đặt mượn: 0

ĐTTS ghi: Bộ Y tế

Nêu tổng quan về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng và các kỹ thuật PHCN thường được ứng dụng trong lâm sàng và trong các chuyên khoa.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

QRcode