Tìm thấy 140 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản lý điều dưỡng: Sách đề án 03 Tài liệu huấn luyện điều dưỡng trưởng khoa

Tác giả: Hoàng, Điển Phan; Ngô, Toàn Định; Nguyễn, Đức Yến; Phạm, Đức Mục; Phạm, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (27). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 H407P.

2. Quản lý điều dưỡng

Tác giả: Hoàng, Điển Phan; Ngô, Toàn Định; Phạm, Đức Mục; Phạm, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (8). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 H407P.

3. Kỹ năng thực hành điều dưỡng Sách dùng cho sinh viên đại học điều dưỡng Tập 1

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Nguyễn, Thị Sương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học ,2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (91). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - K.

4. Kỹ năng thực hành điều dưỡng Sách dùng cho sinh viên đại học điều dưỡng Kỹ năng thực hành điều dưỡng Tập 2

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương.

Tạp chí gốc: Kỹ năng thực hành điều dưỡngKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (92). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - K.

5. Điều dưỡng nội khoa Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học

Tác giả: Trần, Thúy Hạnh; Lê, Bá Thúc; Lê, Thị Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (172). Được ghi mượn (7). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 616 TR121H.

6. Điều dưỡng nội khoa Sách dùng đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Ngô, Huy Hoàng; Phạm, Thị Chỉ; Trần, Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (80). Được ghi mượn (14). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - Đ.

7. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (12). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

8. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 2: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Thị Sương; Trần, Thị Thuận.

Tạp chí gốc: Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (11). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

9. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại Phần Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Thị Kim Dung; Bùi, Thị Tuyết Anh; Cù, Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (68). Được ghi mượn (13). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617 Đ309d.

10. Điều dưỡng cấp cứu hồi sức Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Văn Ruân; Ngô, Huy Hoàng; Phạm, Thị Chỉ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 Đ309d.

11. Điều dưỡng sản phụ khoa Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học

Tác giả: Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (135). Được ghi mượn (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 TR121C.

12. Điều dưỡng cơ bản I Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1 Điều dưỡng cơ bản I

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đoàn, Thị Anh Lê; Phạm, Thị Yến.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (70). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

13. Điều dưỡng cơ bản I Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đoàn, Thị Anh Lê; Phạm, Thị Yến.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Điều dưỡng cơ bản I Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 1

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đoàn, Thị Anh Lê; Phạm, Thị Yến.

Kiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Điều dưỡng cơ bản II Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng Tập 2 Điều dưỡng cơ bản II

Tác giả: Trần, Thị Thuận; Đoàn, Thị Anh Lê; Phạm, Thị Yến.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (74). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

16. Điều dưỡng cơ bản tập I Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản tập I

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Mạnh Dũng; Tạ, Khánh Huệ.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (150). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

17. Điều dưỡng cơ bản tập II Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản tập 2

Tác giả: Đỗ, Đình Xuân; Nguyễn, Mạnh Dũng; Tạ, Khánh Huệ.

Tạp chí gốc: Điều dưỡng cơ bảnKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (133). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 Đ309d.

18. Điều dưỡng cơ bản 1 Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phạm, Văn Lình; Hồ, Duy Bính; Lê, Văn An.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

19. Điều dưỡng cơ bản 2 Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Hoàng, Ngọc Chương; Hồ, Duy Bính; Trần, Đức Thái.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (51). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 610 - Đ.

20. Điều dưỡng cơ bản Tài liệu sơ thảo đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Tác giả: Ngô, Toàn Định; Tạ, Khánh Huệ; Vũ, Thục Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học: Lĩnh vực đào tạo SIDA-INDEVELOP, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 610.73 Đ309d.