Giới hạn kết quả tìm kiếm

Important links here.
Important links here.
Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Điều dưỡng các bệnh nội khoa

Lê, Thị Bình - : Giáo dục Hà Nội 2017 - 167 tr. ; 27cm

Số lần ghi mượn: 4 Đặt mượn
Điều dưỡng các bệnh nội khoa

Lê, Thị Bình - : Giáo dục Hà Nội 2017 - 159 tr. ; 27cm.

Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Bài tập điện tâm đồ

M. Englert - Y học, Hà Nội : 2011 - 227tr. ; 21x27cm.

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Hoá sinh lâm sàng

Tạ, Thành Văn - : Y học Hà Nội 2015 - 283 tr. ; 27cm

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Phục hồi chức năng

Cao, Minh Châu - Y học, Hà Nội : 2017 - 359 tr. ; 27cm.

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Thực hành bệnh tim mạch

Nguyễn, Lân Việt - : Y học Hà Nội 2015 - 499 tr. ; 21cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Ký sinh trùng y học

Nguyễn, Văn Đề - Y học, Hà Nội : 2016 - 346 tr. ; 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Tai mũi họng

Phạm, Khánh Hoà - Giáo dục, Hà Nội : 2012 - 211Tr. 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn