Giới hạn kết quả tìm kiếm

Important links here.
Important links here.
Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Bài giảng bệnh học ngoại khoa

Hà, Văn Quyết - : Y học Hà Nội 2016 - 302 tr. ; 27 cm.

Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Bệnh học nội khoa

Ngô, Quý Châu - : Y học Hà Nội 2016 - 550 tr. ; 27 cm.

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Bệnh học nội khoa

Ngô, Quý Châu - :Y học Hà Nội 2018 - 623 tr. ,27 cm.

Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Tài liệu hướng dẫn học tập và tự đánh giá kiến thức, kỹ năng điều dưỡng

Phạm , Đức Mục - : Giao thông vận tải Hà Nội 2017 - 321tr. ; 21cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng

Phạm, Đức Mục - : Giao thông vận tải Hà Nội 2017 - 216 tr. 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng

Phạm, Đức Mục - : Giao thông vận tải Hà Nội 2017 - 192 tr. 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Tai mũi họng

Phạm, Khánh Hoà - Giáo dục, Hà Nội : 2012 - 211Tr. 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Bài giảng nhi khoa

Nguyễn, Gia Khánh - : Y học Hà Nội 2017 - 435 tr. ; 27 cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa

Dương, Thị Cương - Y học, Hà Nội : 2016 - 306tr. 27cm.

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Bài giảng kỹ năng y khoa

Nguyễn, Đức Hinh - Y học, Hà Nội : 2016 - 438 tr. ; 27cm

Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn