Phạm, Ngọc Hiển

Hướng dẫn phân hệ lưu thông /Phạm Ngọc Hiển, Dương Thu Thủy.

Tài liệu hướng dẫn thao tác và sử dụng phân hệ lưu thông của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Hướng dẫn koha Koha Koha 3.12 Phân hệ lưu thông Phần mềm thư viện Phần mềm thư viện mã nguồn mở Thư viện

Supported by D&L