Phạm, Ngọc Hiển

Hướng dẫn phân hệ Ấn phẩm định kỳ phần mềm Koha 3.12 / Phạm, Ngọc Hiển. - H. ,2013.

Tài liệu hướng dẫn phân hệ ấn phẩm định kỳ của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Ấn phẩm định kỳ Hướng dẫn Hướng dẫn Koha Koha 3.12 Phầm mềm thư viện Thư viện

Supported by D&L