Hướng dẫn cấu hình hệ thống (Record no. 2936)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00785nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển DLCORP
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160421111844.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141022b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan sao chép D&L
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm, Ngọc Hiển
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn cấu hình hệ thống
Thông tin trách nhiệm /Phạm Ngọc Hiển.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành , 2013.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tài liệu hướng dẫn cấu hình hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cấu hình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hướng dẫn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha 3.12
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm mã nguồn mở
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm thư viện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thư viện
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://hdl.handle.net/11461/253
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách giáo trình
Holdings
Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Không cho mượn Giá bổ sung Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu
Dl Library Sẵn sàngKho giáo trìnhSẵn sàng30000.00DL000033Sách giáo trình60000.00 2015-06-122015-06-122017-06-20Sẵn sàngDl Library
Dl Library Sẵn sàngKho giáo trìnhSẵn sàng30000.00DL000034Sách giáo trình60000.00 2015-06-122015-06-122017-06-20Sẵn sàngDl Library
Dl Library Sẵn sàngKho giáo trìnhSẵn sàng30000.00DL000035Sách giáo trình60000.00 2015-06-122015-06-122017-06-20Sẵn sàngDl Library
Dl Library Sẵn sàngKho giáo trìnhSẵn sàng30000.00DL000036Sách giáo trình60000.00 2015-06-122015-06-122017-06-20Sẵn sàngDl Library

Supported by D&L