Hướng dẫn sử dụng Phân hệ bổ sung - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 (Record no. 2956)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00578nam a22001937a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển DLCORP
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160421111844.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150317b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc D&L
Cơ quan sao chép D&L
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Koha Việt Nam
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn sử dụng Phân hệ bổ sung - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16
Thông tin trách nhiệm / Koha Việt Nam
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 38 tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hướng dẫn sử dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Koha 3.16
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phân hệ bổ sung
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://hdl.handle.net/11461/587
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Giá bổ sung Giá thay thế Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần gia hạn Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu
  Sẵn sàngSẵn sàng30000.0060000.00 2017-06-20Dl LibraryDL000113Dl LibrarySẵn sàngKho giáo trình2015-06-12 2015-06-12 Sách giáo trình
  Sẵn sàngSẵn sàng30000.0060000.00 2017-06-20Dl LibraryDL000114Dl LibrarySẵn sàngKho giáo trình2015-06-12 2015-06-12 Sách giáo trình
 2015-08-07Sẵn sàngSẵn sàng30000.0060000.0012017-06-20Dl LibraryDL000115Dl LibrarySẵn sàngKho giáo trình2015-06-1222015-06-12 Sách giáo trình
  Sẵn sàngSẵn sàng30000.0060000.00 2017-06-20Dl LibraryDL000116Dl LibrarySẵn sàngKho giáo trình2015-06-12 2015-06-12 Sách giáo trình

Supported by D&L