The essential good food guide: (Record no. 3007)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01527cam a2200325 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17693761
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 1
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20230512153257.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130411s2013 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781607744351
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781607744344
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
Ngôn ngữ biên mục eng
Cơ quan sao chép DLC
Các thỏa thuận cho việc mô tả AACR2
Cơ quan sửa đổi DLC
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 641.3
Chỉ số ấn bản 23
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Wittenberg, Margaret M.
245 14 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The essential good food guide:
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the complete resource for buying and using whole grains and specialty flours, heirloom fruits and vegetables, meat and poultry, seafood, and more /
Thông tin trách nhiệm Margaret M. Wittenberg.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Third revised edition.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture New York :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Ten Speed Press,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice [2013]
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 288 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (pages 279-281) and index.
505 0# - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Fruits and vegetables -- Grains -- Whole grain and specialty flours and baking -- Pasta and noodles -- Beans, peas, and lentils -- Nuts and seeds -- Meat and poultry -- Seafood -- Dairy products and eggs -- Culinary oils -- Essential seasonings -- Sweeteners.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... "The definitive guide to buying, storing, and enjoying whole foods, in full color for the first time and revised and updated throughout"--
580 ## - Ghi chú phức tạp về mục từ liên kết
Ghi chú phức tạp về mục từ liên kết Previously published under the title "Good food" and "New good food."
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Food.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Nutrition.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Cooking.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Diet.
775 18 - Mục từ của cùng một ấn phẩm trên lần xuất bản khác
Đề mục mục từ chính Wittenberg, Margaret M.
Nhan đề Good food.
775 18 - Mục từ của cùng một ấn phẩm trên lần xuất bản khác
Đề mục mục từ chính Wittenberg, Margaret M.
Nhan đề New good food.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Kho tài liệu Không cho mượn Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Số bản sao
2018-02-28NB000001Dl LibrarySẵn sàngDl LibraryKho tham khảo mởSẵn sàngReference books 641.32018-02-28 Sẵn sàng2018-02-281
2018-02-28NB000002Dl LibrarySẵn sàngDl LibraryKho tham khảo mởSẵn sàngReference books 641.32018-02-28 Sẵn sàng2018-02-281
2018-02-28NB000003Dl LibrarySẵn sàngDl LibraryKho tham khảo mởSẵn sàngReference books 641.32018-02-28 Sẵn sàng2018-02-281

Supported by D&L