Fates and furies / (Record no. 3008)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01400cam a2200373 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 19089221
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 2
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228102040.0
007 - Trường có độ dài cố định mô tả đặc điểm vật lý--Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định sd fsngnnmmned
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160510s2015 nyunnn| f | eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781611764628
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1611764629
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc RECBX
Ngôn ngữ biên mục eng
Cơ quan sao chép DLC
Cơ quan sửa đổi DLC
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 813/.6
Chỉ số ấn bản 23
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Groff, Lauren.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Fates and furies /
Thông tin trách nhiệm Lauren Groff.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Penguin Audio,
Ngày tháng xuất bản, phát hành p2015.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 218 pages ;
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... At age twenty-two, Lotto and Mathilde are tall, glamorous, madly in love, and destined for greatness. A decade later, their marriage is still the envy of their friends, but it is with an electric thrill that the listener realizes that things are even more complicated than they have seemed.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Married people
Phân mục hình thức Fiction.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Secrecy
Phân mục hình thức Fiction.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Married people.
650 #7 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Secrecy.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Domestic fiction.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Fiction.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Love stories.
655 #7 - Thuật ngữ chỉ mục -- Hình thức/thể loại
Hình thức/Thể loại Domestic fiction.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Damron, Will.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Whelan, Julia,
Ngày tháng đi theo tên (năm sinh, năm mất) 1984-
710 2# - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ Penguin Audio (Firm)
856 42 - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1620/2016620065-b.html
856 42 - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử https://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1620/2016620065-d.html
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Không cho mượn
 Dl Library2018-02-28Sẵn sàngKho tham khảo mởSẵn sàng 2018-02-282018-02-28813/.6NB000004Dl LibraryReference booksSẵn sàng
 Dl Library2018-02-28Sẵn sàngKho tham khảo mởSẵn sàng 2018-02-282018-02-28813/.6NB000005Dl LibraryReference booksSẵn sàng
 Dl Library2018-02-28Sẵn sàngKho tham khảo mởSẵn sàng 2018-02-282018-02-28813/.6NB000006Dl LibraryReference booksSẵn sàng
 Dl Library2018-02-28Sẵn sàngKho tham khảo mởSẵn sàng 2018-02-282018-02-28813/.6NB000007Dl LibraryReference booksSẵn sàng
 Dl Library2018-02-28Sẵn sàngKho tham khảo mởSẵn sàng 2018-02-282018-02-28813/.6NB000008Dl LibraryReference booksSẵn sàng

Supported by D&L