A healthy diet is the secret to a long / (Record no. 3011)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00693nam a22002177a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 5
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20210106171820.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1234567890123
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 23
Chỉ số phân loại 654.2
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Wood, Robert G.
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A healthy diet is the secret to a long /
Thông tin trách nhiệm Robert G. Wood
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Second ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London :
Tên nhà xuất bản, phát hành Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2018
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 323 pages ;
Khổ 24 cm +
Tư liệu đi kèm 2 CD.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Permanently cutting the daily calories you consume may turn out to have a profound effect on your future life, according to some tantalising scientific studies.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Healthy
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Healthy Diet
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu
2018-02-28Dl Library2018-02-28 654.2Sẵn sàngSẵn sàngDl LibraryNB000013 Reference books2018-02-28Sẵn sàng
2018-02-28Dl Library2018-02-28 654.2Sẵn sàngSẵn sàngDl LibraryNB000014 Reference books2018-02-28Sẵn sàng
2018-02-28Dl Library2018-02-28 654.2Sẵn sàngSẵn sàngDl LibraryNB000015 Reference books2018-02-28Sẵn sàng

Supported by D&L