Who will catch us when as we fall / (Record no. 3012)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00679nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 6
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228115515.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781780749372
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1780749376
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Verjee, Iman.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Who will catch us when as we fall /
Thông tin trách nhiệm Iman Verjee, ProQuest (Firm)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London :
Tên nhà xuất bản, phát hành Oneworld Publications,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 400 pages ;
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... An epic story of love, loss and identity in contemporary Kenya
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Race relations
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Nineteen nineties
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Cập nhật lần cuối Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Nguồn phân loại
2018-02-28Sẵn sàngDl LibrarySẵn sàngNB000016Reference booksSẵn sàng2018-02-28 2018-02-28Dl Library 
2018-02-28Sẵn sàngDl LibrarySẵn sàngNB000017Reference booksSẵn sàng2018-02-28 2018-02-28Dl Library 

Supported by D&L