Who will catch us when as we fall / (Record no. 3012)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00679nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển 6
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180228115515.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180228b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781780749372
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1780749376
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Verjee, Iman.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Who will catch us when as we fall /
Thông tin trách nhiệm Iman Verjee, ProQuest (Firm)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London :
Tên nhà xuất bản, phát hành Oneworld Publications,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 400 pages ;
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... An epic story of love, loss and identity in contemporary Kenya
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Race relations
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Nineteen nineties
Phân mục hình thức Fiction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Families.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Reference books
Holdings
Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế
Dl Library2018-02-28NB000016Reference books Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2018-02-28Dl Library 2018-02-28
Dl Library2018-02-28NB000017Reference books Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2018-02-28Dl Library 2018-02-28

Supported by D&L