Demo Account

Tài khoản dùng thử (Demo Account) có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của bạn đọc thư viện như:
  • Tìm kiếm tra cứu tài liệu, Nghiên cứu theo chủ đề
  • Đặt mượn tài liệu, gia hạn tài liệu trên Opac
  • Thực hiện các tính năng liên quan đến nghiệp vụ thư viện
  • Download cài đặt và hướng dẫn
  • Liên hệ/ Hỏi đáp

Để tránh ảnh hưởng tới độ ổn định của hệ thống Koha Demo, chúng tôi có hạn chế một số tính năng liên quan đến phân hệ quản trị hệ thống. Nếu bạn muốn tạo tài khoản có phân quyền chức năng quản trị, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi thực hiện xong thao tác tạo tài khoản.


Tạo tài khoản

Supported by D&L