Course reserves for Quản trị phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha

  1. Department: D&L JSC
  2. Course number: K01
  3. Instructors:
    • Koha Việt Nam BA
Title Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ Ấn phẩm định kỳ - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Dl Library
Kho giáo trình
Available
Hướng dẫn cấu hình hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Dl Library
Kho giáo trình
Available
Hướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Dl Library
Kho giáo trình
Available
Hướng dẫn sử dụng Phân hệ biên mục - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16 Sách giáo trình Dl Library
Kho giáo trình
Available

Supported by D&L