Ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha - Giải pháp tốt cho hệ thống thư viện Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam

[Published date: 09/07/2014]

Supported by D&L