KOHA DEMO SYSTEM

Koha Demo là trang dùng thử của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha với

  • Giao diện và chức năng bạn đọc tương đương bản chính
  • Đảm bảo đầy đủ tính năng sẵn có của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha
  • Tích hợp các tính năng mới do nhóm Koha Việt Nam nghiên cứu và phát triển: Tính năng QRcode, báo cáo biểu đồ, trích xuất dữ liệu Dublin Core, ...

Để truy cập vào trang Koha Demo và trải nghiệm các tính năng của phần mềm Koha, bạn có thể sử dụng tài khoản sau đây:

Tên đăng nhập: dlcorp                  Mật khẩu dlcorp

Nếu bạn không muốn sử dụng tài khoản của Koha Việt Nam, bạn có thể tự tạo tài khoản cho riêng mình. Click vào đây để tạo tài khoản.


Opac Demo   Intranet Demo

Supported by D&L