Your search returned 217 results. Subscribe to this search

|
161. Báo in với vấn đề quyền tham gia của trẻ em hiện nay : Luận văn ThS Báo chí học : 5.04.30

by Trần, Thị Thuý Hảo; Đinh, Văn Hường.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 070.483 .

162. Báo chí Việt Nam đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay : Luận văn ThS Báo chí : 5.04.30

by Hồ, Thị Hồng Anh; Vũ, Văn Hiền.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 079.597 .

163. Quảng cáo trên báo in hiện nay : Khảo sát báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Tiền phong năm 2003 - 2004 Luận văn ThS Báo chí học : 5.04.30

by Vũ, Quang Đại; Nguyễn, Văn Dững.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 070.1 .

164. Phong cách nghệ thuật thơ Hoàng Trung Thông : Luận văn ThS Văn học Việt Nam : 5.04.33

by Phạm, Thị Yến; Lê, Văn Lân.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 1 .

165. Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hiện thực phê phán Việt Nam 1930 - 1945 : Luận văn ThS Văn học Việt Nam : 5.04.33

by Vũ, Thị Lan; Hà, Minh Đức.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 3 .

166. So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Hán và tiếng Việt (về một số đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08

by Phương, Thần Minh; Đào, Thanh Lan.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 495.15 .

167. Tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Luận văn ThS Văn học Việt Nam : 5.04.33

by Lê, Thị Hiền; Hà, Văn Đức.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 3 .

168. Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ văn thư, lưu trữ ở cơ quan cấp bộ hiện nay : Luận văn ThS Lưu trữ học và tư liệu học : 5.10.02

by Lê, Thị Thu Hằng; Đào, Xuân Chúc.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 020 .

169. Tổ chức quản lý công tác lưu trữ của các Tổng Công ty 91 : Luận văn ThS. Lưu trữ học và tư liệu học : 5.10.02

by Nguyễn, Thị Kim Bình; Nguyễn, Văn Thâm--.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 020 .

170. Hà Lan học và vai trò của nó đối với sự phát triển của Nhật Bản thời kỳ cận đại : Luận văn ThS

by Phạm, Thị Hoàng Điệp; Nguyễn, Văn Kim.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 952 .

171. Hồ Chí Minh với việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (1946 - 1960) : Luận văn ThS Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : 5.03.16

by Văn, Thị Thanh Mai; Lê, Mậu Hãn.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

172. Xác định giá trị tài liệu phông lưu trữ Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào - lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS Lưu trữ học và Tư liệu học 5.10.02

by Kham, Vansy Song; Nguyễn, Văn Hàm.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 020 .

173. Trang phục trong sinh hoạt văn hóa quan họ : Luận văn ThS Dân tộc học: 5.03.10

by Đinh, Thị Thanh Huyền; Hoàng, Lương.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 394.209 597 .

174. Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn (trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08

by Trương, Hoàng Lan; Lê, Thế Quế.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 428 .

175. Bước đầu tìm hiểu về loại hình di tích hố đất đen trong một số địa điểm văn hoá Phùng Nguyên : Luận văn ThS Khảo cổ học : 5.09.01

by Nguyễn, Anh Thư; Lâm, Thị Mỹ Dung.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 930.1 .

176. Hoa văn và kỹ thuật tạo hoa văn đồ gốm di chỉ xóm Rền : Luận văn ThS Khảo cổ học : 5 09 01

by Bùi, Thị Thu Phương; Nguyễn, Thị Kim Dung.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 930.1 .

177. Tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác (từ góc độ thể loại) : Luận văn ThS Văn học Việt Nam : 5.04.33

by Nguyễn, Danh Phú; Phan, Cự Đệ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 3 .

178. Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân thời kỳ 1991-2004 : Luận văn ThS Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : 5.03.16

by Phạm, Thị Lương Diệu; Ngô, Đăng Tri.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 324.259 74 .

179. Làng Vạn Phúc (Hà Đông) nửa đầu thế kỷ XX - tiếp cận từ phương diện kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội : Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam : 5.03.15

by Nguyễn, Thị Ngọc Hoà; Phạm, Xanh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 959.704 12 .

180. Một số vấn đề về chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du : Luận văn ThS Lý luận văn học : 5 04 01

by Nguyễn, Thị Hồng Thắng; Phạm, Quang Long.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 1 .

Supported by D&L