Your search returned 217 results. Subscribe to this search

|
181. Định canh định cư và biến đổi kinh tế xã hội của người Khơ Mú ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS Dân tộc học: 5.03.10

by Nguyễn, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Chính.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 305.895 92 .

182. Thực trạng bạo lực giới trong gia đình : nghiên cứu các ca tư vấn trực tiếp về bạo lực giới tại trung tâm Tư vấn Linh Tâm - Hà Nội Luận văn ThS Xã hội học : 5.01.09

by Phạm, Thị Mai Hương; Hoàng, Bá Thịnh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 305.872 .

183. Lỗi phát âm phụ âm tiếng Pháp của học sinh Khánh Hoà và một số biện pháp khắc phục : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08

by Phan, Thuý Phương; Trần, Trí Dõi.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 441 .

184. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo chiến tranh du kích chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) : Luận văn ThS Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5.03.16

by Nguyễn, Văn Dũng; Ngô, Đăng Tri.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 324.259 707 5 .

185. Tính tích cực của ý thức xã hội và vai trò của nó trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS Triết học 60.22.80

by Đỗ, Thuý Tình; Lương, Đình Hải.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

186. Bước đầu khảo sát phạm trù "có thể" trên bình diện tình thái nhận thức và tình thái căn bản : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08

by Nguyễn, Thị Phương Trà; Nguyễn, Văn Hiệp.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 445 .

187. Vấn đề khai thác và sử dụng một cách hợp lý nguồn lực tự nhiên và nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước : Luận văn ThS Triết học 60.22.80

by Nguyễn, Thị Tùng Lâm; Phạm, Văn Đức.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

188. Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người

by Hoàng, Thanh Sơn; Hồ, Sĩ Quý.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

189. Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết lương giáo trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 : Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam : 5.03.15

by Trần, Thị Mai Thanh; Đỗ, Quang Hưng.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.434 6 .

190. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân và đối tác địa phương miền núi phía Bắc : Luận văn ThS Xã hội học : 5.01.09

by Lê, Văn Sơn; Hoàng, Bá Thịnh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 307.72 .

191. Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông trong thời kì 1986-2003 : Luận văn ThS Lịch sử Đảng : 5.03.16

by Vũ, Thị Kim Yến; Phạm, Hồng Tung.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 324.259 794 .

192. Cổ phần hoá và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá ở Hà Nội trong những năm 1992 - 2002 : Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam : 5.03.15

by Trần, Thị Lan; Nguyễn, Đình Lê.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 331.88 .

193. Đào Duy Từ và bước hoạch định vùng văn học đàng trong : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

by Nguyễn, Thương Huyền; Trần, Ngọc Vương.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.922 09 .

194. Đảng Bộ Lục Yên (Yên Bái) lãnh đạo phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới 1986-2004 : Luận văn ThS Lịch sử: 5.03.16

by Lương, Thị Tiên; Trương, Thị Tiến.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 324.259 707 5 .

195. Làng Cự Đà (Thanh Oai, Hà Tây): quá trình hình thành, những đặc điểm kinh tế - xã hội - văn hóa : Luận văn ThS Lịch sử: 5.03.15

by Huỳnh, Phương Lan; Nguyễn, Quang Ngọc.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH & NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 959.7 .

196. Đình làng Hạ Hiệp (Hà Tây) - Kiến trúc và điêu khắc : Luận văn ThS Lịch sử: 5.09.01

by Tạ, Quốc Khánh; Hoàng, Văn Khoán.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2005Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 930.1 .

197. Nghệ thuật tiểu thuyết Sống đọa thác đầy của Mạc Ngôn : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 30

by Phạm, Thị Nhung; Lê, Huy Tiêu.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Dissertation note: Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 895.13 .

198. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình Mác và Ăngghen xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 80

by Bùi, Lan Phương; Dương, Văn Thịnh.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Dissertation note: Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 335.4 .

199. Qúa trình đô thị hóa và sự biến đổi mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong các gia đình ngoại thành Hà Nội (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

by Lê, Văn Cảnh; Phạm, Văn Quyết.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Dissertation note: Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 306.874 .

200. Cái nghịch dị trong Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30

by Nguyễn, Thị Phương Duyên; Đào, Duy Hiệp.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: H. : ĐHKHXH&NV, 2012Dissertation note: Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Availability: Items available for loan: Thư viện DL (1). Location(s): Kho luận văn 843 .

Supported by D&L