Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace

| Select titles to:
Giới thiệu Dspace

by Nguyễn, Vũ.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn ẩn dữ liệu theo lô

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng phần mềm thư viện số Dspace 5.1

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn biên mục tài liệu trong Dspace

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu sử dụng tính năng khám phá theo tác giả trong Dspace

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn cài đặt Dspace 4.1

by Nguyễn, Vũ.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin bộ sưu tập trong Dspace

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cá nhân của các thành viên trong Dspace

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin nhóm người dùng trong Dspace

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn chỉnh sửa đơn vị trong Dspace

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn chuyển tài liệu từ bộ sưu tập này sang bộ sưu tập khác trong dspace

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu trên dspace

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn người dùng tự chỉnh sửa thông tin cá nhân

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn nhập dữ liệu theo lô

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn nhập siêu dữ liệu theo lô

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn phục hồi dữ liệu đã ẩn theo lô

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn quản trị phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace 5.1

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn quản trị và phân quyền trong dspace

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn sửa tài liệu

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
Hướng dẫn tạo báo cáo thống kê trong dspace

by Dương, Thu Thủy.

Material type: book Book Publisher: D&L 2015Online Access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Dl Library (4). Location(s): Kho giáo trình . Place hold
 <<  <  1  2  3    >>

Supported by D&L